Valg af gravsted


Det første, man skal vælge imellem, er kiste- eller urnegravsted. På begge kirkegårde er der mange forskellige afdelinger med hver sit særpræg at vælge imellem.

Her er det naturligt at nævne, at eventuelle ønsker fra afdøde bør respekteres.
På Risbjerg Kirkegård er der mulighed for anonym (ukendt) begravelse, både for kister og urner.

Man bør altid tænke sig grundigt om, før man vælger gravsted, da man ikke bare kan vælge om. På kirkegårdskontoret har man ofte forbindelse med efterladte, der har fortrudt valget af ukendt urnebegravelse, fordi de alligevel gerne vil have et selvstændigt gravsted.

Det skal dog nævnes, at kirkegårdsbestyrelsen kan tillade flytning af en urne én gang på visse betingelser.

Kirkegårdskontoret er gerne behjælpelig med yderligere vejledning.

Se servitutter.

Gravsted med blomster - dagen efter begravelsen.