Anonymt fælleskistegravsted


Fælles kistegravsteder

Midt i gravgård 4 på Risbjerg Kirkegård findes et område til anonyme kistegravsteder. Området ligger som en samlet græsplæne med et fællesmonument.

Fællesmonumentet er en natursten med et indhugget kors og følgende inskription: Jesus siger: Jeg lever og I skal leve. Der kan ikke anbringes andre monumenter på plænerne. Kirkegården klipper græsset.

I gravrum 4 plantes også årstidens blomster og der granpyntes i november/december måned.
I gravrum 4 og afdeling 12 kan der kan lægges blomster og kranse ved naturstenene.

Hvidovre Kirkegård har ikke fælles-kistegravsteder.

Risbjerg Kirkegård har fælles-kistegravsteder i følgende afdelinger:
I afdeling 12. I Gravgård 4 er der ingen ledige pladser.

 

 

Gravgård 4
Afdeling 12