Anonymt fællesurnegravsted


Anonyme Fælles-urnegravsteder

Områderne er beregnet til anonyme urnegravsteder.

Områderne er anlagt som en stor græsplæne med et fællesmonument og karaktertræer.

I Gravrum B er fællesmonumentet en fontæne udført af billedhuggeren Ib Braun.
Foran fontænen er placeret en liggesten med følgende inskription:
Jesus siger: Det vand jeg giver, skal i ham blive et kildespring til evigt liv.


For Gravrum B og afdeling 14 gælder at der ikke kan anbringes andre monumenter på området. Kirkegården klipper græsset. I Gravrum B planter kirkegården årstidens blomster og granpynter i november/december måned.

I Gravrum B, kan der kan lægges blomster og kranse på blomsterpladsen rundt om fontænen, samt på de 2 cirkulære gruspladser på plænen.

I afdeling 14 kan blomster og kranse lægges på de to cirkulære blomsterpladser i grus.


På Hvidovre Kirkegård findes der anonyme fælles-urnegravsteder i følgende afdeling:                              Afdeling S.

På Risbjerg Kirkegård findes der Anonyme fælles-urnegravsteder i følgende afdelinger:                    Gravrum B ( ingen ledige pladser) og Afdeling 14

 

 

Gravrum B
Afdeling 14