Græs-kistegravsteder


Græs-kistegravsteder

Græs-kistegrave findes kun som enkelt gravsteder.

Disse gravsteder på Risbjerg Kirkegård har ingen sidehække, men er udlagt som en langstrakt græsplæne.

Der skal betales for vedligeholdelse af disse gravsteder ved køb af gravstedet. Kirkegården klipper græsset, planter årstidens blomster og granpynter i november/december måned.

Græs-kistegravene findes som to yderrækker i gravgård 3 og som én yderrække i gravgård 2 mod øst. På disse gravsteder kan der sættes et monument som på traditionelle gravsteder.

Endelig findes en midterrække i gravgård 1, samt i gravrum 6. Her skal en evt. navneplade placeres som liggesten i græsset.

På Hvidovre Kirkegård findes der græs-kistegravsteder i følgende afdelinger:                                            Afdeling D - Afdeling E - Afdeling F - Afdeling G - Afdeling H - Afdeling J - Afdeling K - Afdeling L - Afdeling M - Afdeling N (alle disse afdelinger er midlertidigt lukket for nyerhvervelser) 

På Risbjerg Kirkegård findes der græs-kistegravsteder i følgende afdelinger:
Gravgård 1 - Gravgård 2 - Gravgård 3 - Gravrum 6

Gravgård 3