Servitutter


Neden for kan man orientere sig om de forskellige gravstedstyper på de to kirkegårde. Der er vedtaget en servitut for de enkelte afdelinger, hvor man kan læse, hvilke gravstedstyper der findes og hvilke regler der gælder for anlæg, gravsten mv.