Traditionelt kistegravsted


Traditionelle kistegravsteder

Det traditionelle gravsted til kiste findes både på Hvidovre Kirkegård og på Risbjerg Kirkegård. Denne type gravsted er på mindst 3 m2, da det skal rumme en kiste.

Indenfor hækkene kan gravsteder anlægges efter eget ønske, med de få begrænsninger som er beskrevet i servitutten for den enkelte afdeling.

Kirkegården kan give tilbud på anlæg af gravstedet. Kirkegården tilbyder at passe gravstedet mod takstmæssig betaling af et- eller flerårige aftaler (legataftaler)

På Hvidovre Kirkegård findes der traditionelle kistegravsteder i følgende afdelinger:                                    Afdeling A - Afdeling B - Afdeling C - Afdeling O - Afdeling P - Afdeling Q - Afdeling R (lukket for nyerhvervelser) - Afdeling T - Afdeling V (lukket for nyerhvervelser) - Afdeling X (lukket for nyerhvervelser) - Afdeling Z

På Risbjerg Kirkegård findes der traditionelle kistegravsteder i følgende afdelinger:                                    Gravrum 1 - Gravrum 2 - Gravrum 3 - Gravrum 4 - Afdeling 10