Traditionelt urnegravsted


Traditionelle urnegravsteder

Urnegravstederne findes som 1 m2 eller 1½ m2 gravsteder. I hvert gravsted kan nedsættes flere urner.
Gravstederne er afgrænset af lave ryg- og sidehække.

Indenfor hækkene kan gravsteder anlægges efter eget ønske, med de få begrænsninger der er beskrevet i vedtægterne.

'På gravsteder kan placeres en mindre gravsten efter eget ønske. Afstand til baghæk skal maximum være 3/4 hækhøjde og minimum 15 cm. fra hæk.

Kirkegården kan give tilbud på anlæg af af gravstedet. Kirkegården tilbyder at passe gravstedet mod takstmæssig betaling af et- eller flerårige aftaler( legataftaler).

Urnegravstederne er placeret i forskellige gravrum af vidt forskelligt udseende.

På Hvidovre Kirkegård findes der traditionelle urnegravsteder i følgende afdelinger:                                    Afdeling A - Afdeling B - Afdeling C - Afdeling Tu - Afdeling Us (lukket for nyerhvervelser) - Afdeling Ux - Afdeling Uy - Afdeling W - Afdeling Y (lukket for nyerhvervelser)     

På Risbjerg Kirkegård findes der traditionelle urnegravsteder i følgende afdelinger:
Gravrum C - Gravrum E - Gravrum 10 - Gravrum 11 - Gravrum D (lukket for nyerhvervelser)

 

 

Gravrum E