Vedligeholdelse


Vedligeholdelse af individuelt anlagt gravsted

Vedligeholdelsen af et gravsted kan enten foretages af pårørende, eller man kan mod betaling overlade den til kirkegårdene. Dette kan ske mod en årlig betaling eller mod en engangsbetaling for et givet åremål (legataftale). 

Takster for udvalgte vedligeholdelsesopgaver kan læses som pdf her >>>

Kontakt kirkegårdskontoret for yderligere information og priser.