Risbjerg Kirkegård ejes i fællesskab af folkekirken i Hvidovre, Strandmark og Risbjerg sogne.

Hvidovre Kirkegård ligger i forbindelse med Hvidovre Kirke

Kirkegårdene bestyres af en kirkegårdsbestyrelse med repræsentanter fra kommunens 4 menighedsråd i Hvidovre, Strandmark, Risbjerg og Avedøre sogne.

Kirkegårdenes økonomi finansieres af den kirkelige ligning og indtægter fra serviceydelser.