Vores nyansatte kirkegårdsleder har fået en større stilling ved en anden kirkegård. Stillingen som kirkegårdsleder ved Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre er derfor ledig til besættelse pr. 1. januar 2019 – eller efter nærmere aftale.

 


 

 

Risbjerg Kirkegård ejes i fællesskab af folkekirken i Hvidovre, Strandmark og Risbjerg sogne.

Hvidovre Kirkegård ligger i forbindelse med Hvidovre Kirke

Kirkegårdene bestyres af en kirkegårdsbestyrelse med repræsentanter fra kommunens 4 menighedsråd i Hvidovre, Strandmark, Risbjerg og Avedøre sogne.

Kirkegårdenes økonomi finansieres af den kirkelige ligning og indtægter fra serviceydelser.